ห้องอาหารและบาร์
ห้องซิลค์
สำหรับท่านที่ต้องการบรรยากาศในการรับประทานพร้อมการบริการอย่างใกล้ชิดและสั่งอาหารตามเมนู ห้องอาหารซิลค์ มีเมนูหลากหลายให้ท่านเลือกตั้งแต่อาหารไทยจนถึงอาหารยุโรป / อเมริกัน รวมทั้งซูชิจากฝีมือพ่อครัวเอก