สถานบันเทิง
เวทีแสดงหลักและเลาน์จ
ตั้งอยู่กลางห้องคาสิโนและสามารถมองเห็นได้จากโต๊ะเกมส์ โดยเวทีใหญ่จะมีการแสดงวงดนตรีสดทุกวัน ตลอดจนมีการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย