การเดินทางไปสะหวันเวกัส
บริษัททัวร์/ตัวแทนนำเที่ยว
สะหวันเวกัสมีโปรแกรมรถบัส โปรแกรมโรลลิ่งและโปรแกรมตั๋วเครื่องบิน พร้อมรับค่าคอมมิชชั่นที่สูงและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย สำหรับจังเก็ตหรือเอเย่นที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม กรุณาติดต่อแผนกวีไอพีเซอร์วิสหรือฝ่ายการตลาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
วีไอพีเซอร์วิส หมายเลขโทรศัพท์มือถือไทย 086 4598306
ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์มือถือไทย 086 4598268

จากประเทศไทย
มีรถบัสออกจากสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหารเป็นประจำ เดินทางจากสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหารถึงสะหวันนะเขตใช้เวลาเดินทาง 30นาที ซึ่งเวลาดังกล่าวรวมถึงขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป. ลาว อัตราค่าโดยสาร 50 บาท ต่อ 1 ท่าน

จากประเทศเวียดนาม
รถบัสออกจากพรมแดนลาวบาวและเมืองดองฮาวันเว้นวัน รถบัสจากจังหวัดกวางจิและเมืองเว้ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์มีบริการเฉพาะที่เมืองดานังและเมืองฮานอยเท่านั้น

จากเวียงจันทน์ สปป. ลาว
จากนครหลวงเวียงจันทร์มีบริการรถรับส่งให้เลือก 2 ชนิด คือ บริการรถบัสสาธารณะจำนวน 7 คันและรถบัสวีไอพี 1 คัน ออกจากสถานีสายใต้เวียงจันทน์ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางถึงสะหวันนะเขต ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

จากปากเซ สปป.ลาว
รถบัสออกเวลากลางคืนจากสถานีรถบัสที่ปากเซ ใช้เวลาเดินทางจากปากเซถึงสะหวันนะเขต ประมาณ 4-5 ชั่วโมง


โดยรถยนต์ส่วนตัว


จากเวียงจันทน์ สปป. ลาว
จากเวียงจันทน์ใช้เส้นทางสายใต้หมายเลข 13 ผ่านแขวงปากซัน, เมืองท่าแขก และเซโน ตรงไปยังสะหวันนะเขต ระยะทาง 457 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงถึงสะหวันนะเขต

จากแดนสะหวัน-ลาวบาว เวียดนาม
จากแดนสะหวัน-ลาวบาว ใช้เส้นทางหมายเลข 09 โดยผ่านเมืองเซโปน, เมืองพิน, เมืองพารานไซด์, เมืองเซโน ตรงไปยังสะหวันนะเขต ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงสะหวันนะเขต

จากจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
จากจังหวัดมุกดาหารข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 ไปยังสะหวันนะเขตที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แสดงเอกสารที่จุดตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะเข้าไปยังประเทศลาว

จากปากเซ
จากปากเซ เดินทางโดยใช้เส้นทางสายใต้หมายเลข 13 ผ่านสาละวันตรงไปยังสะหวันนะเขต ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงสะหวันนะเขตโดยสายการบิน

จากเวียงจันทน์
เที่ยวบินจากเวียงจันทน์ถึงสะหวันนะเขตมีทุกวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัส, วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมงถึงสะหวันนะเขต สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อสายการบินลาวในเวียงจันทน์ (021) 212 051-54

จากหลวงพระบาง
เที่ยวบินจากหลวงพระบางถึงสะหวันนะเขตมีทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาที ถึงสะหวันนะเขต สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อสายการบินลาวในหลวงพระบาง (071) 212 173

จากกรุงเทพฯ ประเทศไทย
เที่ยวบินจากกรุงเทพไปสะหวันนะเขต มีทุกวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ถึงสะหวันนะเขต สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อสายการบินลาวที่กรุงเทพ +662 1342007-9โดยเรือเฟอร์รี่

จากจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
การเดินทางข้ามแม่นํ้าโขงจำกัดให้กระทำได้เฉพาะคนท้องถิ่น บริการเรือเฟอร์รี่ทุกวันที่ท่าเรือเฟอร์รี่มุกดาหาร อัตราค่าโดยสาร 50 บาท ต่อ 1 ท่าน


Laos Map