สิ่งอำนวยความสะดวก
บริการรถรับ-ส่ง
โรงแรมสะหวันเวกัสมีขบวนรถบัส รถตู้ และรถส่วนตัวไว้รับ – ส่งแขก นอกจากนั้น ยังมีบริการรถประจำทางท้องถิ่นในบริเวณโรงแรม เราให้บริการฟรีในเรื่องการจัดหารถรับ/ส่ง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายต้อนรับ

» กรุณาติดต่อฝ่ายต้อนรับ
» การเดินทางไปสะหวันเวกัส