กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทซันนัม เชื่อในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซันนัม ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนที่ทันสมัยที่สุดในประเทศลาว และมีแผนที่จะบริจาคเพิ่มเติมแก่หมู่บ้านหนองเดิ่น ซันนัมได้สร้างถนนคอนกรีตยาวประมาณ 1 กม. พร้อมทางเดินเท้าและไฟแสงสว่างริมถนนข้าง ๆ หมู่บ้าน แทนที่ถนนดินเก่าที่มีปัญหาน้ำท่วมด้วย นอกจากนั้น ซันนัมยังได้เปิดโรงเรียนเพื่ออบรมพนักงานรีสอร์ทและมีนักเรียนจำนวน 180 คน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
www.sanuminvestment.com