ติดต่อเรา
Savan Vegas
หมู่บ้านหนองเดิ่น เมืองไกสอนพรหมวิหาร
แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว
(ฝั่งตรงข้ามริมแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร)
โทรศัพท์: +856 41 252 200
โทรสาร: +856 41 252 244
info@savanvegas.com
www.savanvegas.com

สำรองห้องพัก:
savan.reservation@savanvegas.com

ฝ่ายขายและการตลาด:
sales.marketing@savanvegas.com

MAP
สำนักงานกรุงเทพฯ
10/5 เอ อาคารเทรนดี้พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท คลองเตย
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2 168 7679, +66 2 168 7180


สำนักงานมุกดาหาร:

สะหวันเวกัสเวลคัมเซนเตอร์ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
307/18-21 หมู่ 3 ต. บางทรายใหญ่ อ. เมือง มุกดาหาร,
ประเทศไทย 49000
โทรศัพท์: +6686 458 7467, +856 20 2230 0389
โทรสาร: +6686 458 7467
ท่ารถบัสมุกดาหาร
โทรศัพท์: +6686 455 5789

สำนักงานอุบลราชธานี
512/8 ถนนชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง อุบลราชธานี
ประเทศไทย 34000
โทรศัพท์: +6688 557 3172

สำนักงานอุดรธานี
90/3 ถนนทองคำอุทิศ ต. หมากแข้ง อ. เมือง อุดรธานี
ประเทศไทย 41000
โทรศัพท์: +6683 661 1335

สำนักงานนครราชสีมา
1520 ถนนมิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง นครราชสีมา,
ประเทศไทย 30000
โทรศัพท์: +6686 649 3336
โทรสาร: +6644 246 516

สำนักงานขอนแก่น
211 ถนนรื่นรมย์ ต. ในเมือง อ. เมือง ขอนแก่น
ประเทศไทย 40000
โทรศัพท์: +6686 459 8305